Azmi b. Ayub
Khamis, 29 Julai 2010

Pembelajaran dan Pemelajaran

Sekali pandang, nampaknya tiada perbezaan antara kedua-dua perkataan di atas dan boleh bertukar ganti. Kedua-duanya berasal daripada kata dasar belajar yang menerima apitan peN...an. Namun, dalam Kamus Dewan kata pembalajaran dan pemelajaran adalah dua entri yang berbeza. Bagi kebanyakan pengguna, perkataan pembelajaranlah yang sering digunakan berbanding kata pemelajaran. Kata tersebut sering digunakan untuk merujuki proses yang berlaku dalam bilik darjah. Dalam kamus, dinyatakan bahawa pembelajaran ialah proses (kegiatan) belajar manakala pemelajaran pula ialah proses mempelajari. Kegiatan belajar termasuklah segala usaha yang dilakukan oleh pelajar, bantuan yang mungkin diberikan oleh pihak lain seperti guru, mengambil nota, membuat latihan, menyiapkan tugasan, dan sebagainya. Dengan kata lain, pembelajaran ialah semua aktiviti kegiatan belajar untuk memperoleh ilmu dan agak luas cakupannya. Sedangkan pemelajaran ialah proses mempelajari atau usaha yang dilakukan oleh seseorang pelajar untuk menguasai ilmu. Misalnya, di sekolah guru meminta pelajar mendalami tajuk yang akan dibincangkan. Pelajar kemudian akan membuat rujukan, membaca, bertanya orang dan sebagainya secara sendirian. Proses inilah yang dirujuk sebagai pemelajaran dan cakupan makna bagi kata ini agak terhad berbanding dengan kata pembelajaran. Waallah hu 'alam..

Mie Lob – Terjumpa penggunakan kata pemelajaran sekali-sekala...